ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN

Steffen Ørntoft

Oerelaegen.dk


Startside  Om Klinikken  Personale    Adresse og adgangsforhold    Kontakt og åbningstider  Patientportalen   Udlevering af høreapparater


Udlevering af høreapparater i øreklinikken, - en del af den offentlige service.


Der har tidligere været meget lang ventetid på at få høreapparater fra de offentlige høreklinikker, f.eks Gentofte og Bispebjerg.

For at reducere denne ventetid har Region Hovedstaden tilbudt praktiserende ørelæger at være med til at udlevere høreapparater i deres klinikker.


Jeg er med i denne ordning.

Ordningen betyder at patienter fra Region Hovedstaden kan få høreapparater udleveret i her i klinikken på samme vilkår som på en audiologisk afdeling.

Der er ingen egenbetaling, garantien gælder i 4 år. justering foregår efter behov uden egen betaling.


Patienter med det der hedder ukompliceret hørenedsættelse, det er de fleste almindelige høretab, vil kunne få høreapparater udleveret i min klinik.

Patienter med meget svære høretab kræver fortsat behandling på hospital for at sikre bedste behandling.

Det er vigtigt at oplyse at det udvalg af høreapparater der udleveres her er de samme modeller som vil blive udleveret på sygehuset.

Ligesom garantien og muligheden for kontrol og justering er den samme som på sygehuset.

Alle kontakter vedrørende undersøgelse , udvælgelse og tilpasning samt justering foregår i klinikken. Al tidsgivning foregår ligeledes i klinikken.

Der kan bestilles tid til undersøgelse på telefon 36 78 88 03 eller via Patientportalen  Se eventuelt menu foroven vedr. kontakt og aftalebog.

Se vejledning fra Region Hovedstaden

Se vejledning fra 2011 fra Sundhedsstyrelsen om muligheder når man står for at skulle have høreaparat